در چهارماهه سال 1396 تعداد 7036 واقعه ولادت به ثبت رسیده است و نرخ ثبت ولادت تایکسال 18 در هزار می باشد یعنی به ازای هر 1000 نفر از جمعیت استان حدودا 18 نفر به جمعیت آن اضافه شده است.

در چهار ماهه سال 1396 تعداد 1287 واقعه وفات ( ثبت تا یکسال ) به ثبت رسیده است و نرخ ثبت وفات تایکسال 3.3 در هزار می باشد .

بیماری های قلبی عروقی و بیماری های دستگاه تنفسی بیشترین علل فوت شهروندان استان بوشهر را به خود اختصاص داده اند .

در چهار ماهه سال 1396 تعداد 2972 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است و نرخ ثبت ازدواج 7.6 در هزار می باشد .

در چهار ماهه سال 1396 تعداد 573 واقعه طلاق به ثبت رسیده است و نرخ ثبت طلاق 1.5 در هزار می باشد .

در چهار ماهه سال 1396 اسامی (محمد، امیرعلی، حسین) برای مردان و اسامی (فاطمه، زهرا، زینب ) برای دختران بیشترین اسامی انتخاب شده در استان بوشهر بودند

جمعیت برآوردی استان ( براساس سرشماری سال 1395 ) در ابتدای سال 1396 برابر با 1168013 نفر می باشد .
  • استفاده بیش از یکصد دستگاه دولتی از سامانه استعلام الکترونیک هویت

   استفاده بیش از یکصد دستگاه دولتی از سامانه استعلام الکترونیک هویت

   1396-05-29 05:21:47

   با گسترش فزاینده تکنولوژی در عصر کنونی و بهره گیری جمعیت فراوانی از فضای مجازی برای سهولت در انجام امور روزمره خود، به نحوی که بدون مراجعه به...

   ادامه مطلب

  • فاز تحویل کارت هوشمند ملی از طریق دفاتر پیشخوان و پست کلید خورد.

   فاز تحویل کارت هوشمند ملی از طریق دفاتر پیشخوان و پست کلید خورد.

   1396-05-17 07:19:24

   به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، با توجه به حساسیت کار ثبت احوال به ویژه خدمات کارت هوشمند ملی، روند واگذاری این خدمت به دفاتر پیشخوان با دقت...

   ادامه مطلب

  • امکان پیگیری کارت هوشمند ملی از طریق تلفن همراه فراهم شد

   امکان پیگیری کارت هوشمند ملی از طریق تلفن همراه فراهم شد

   1396-05-11 03:03:12

   در راستای تسهیل ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان دریافت کارت هوشمند ملی، امکان پیگیری درخواست از طریق تلفن همراه فراهم گردید.   به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان،...

   ادامه مطلب

  • 76 مورد چند قلوزایی در بهار امسال

   76 مورد چند قلوزایی در بهار امسال

   1396-05-01 08:57:16

   مدیرکل ثبت احوال استان ‌بوشهر از ثبت 76 مورد چند قلوزایی در بهار امسال خبر داد. کیامرث صالحی نیا با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال 76 مورد چند...

   ادامه مطلب

  • " محمد و زهرا" در صدر نامگذاری بوشهری ها

   1396-04-31 06:16:38

   بر اساس آخرین برآوردهای جمعیتی در استان بوشهر  از جمعیت 1168013  نفری استان، تعداد623183  نفر را جمعیت مردان و تعداد544830  نفر را جمعیت زنان تشکیل می...

   ادامه مطلب

  • بیشترین ازدواج های استان در گروه همسن ها به وقوع پیوسته است

   بیشترین ازدواج های استان در گروه همسن ها به وقوع پیوسته است

   1396-04-31 03:40:35

   مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر گفت:  در بهار سال جاری   بالغ بر2505 ازدواج در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.2  درصدافزایش را شاهد...

   ادامه مطلب

  • درسه ماهه نخست امسال در مقابل هر 1000 نفر از جمعیت استان بوشهر بیش از 3 نفر فوت کرده است

   درسه ماهه نخست امسال در مقابل هر 1000 نفر از جمعیت استان بوشهر بیش از 3 نفر فوت کرده است

   1396-04-31 03:29:37

   مدیرکل ثبت احوال استان در خصوص وقایع وفات، در بهار امسال گفت: درسه ماهه اول سالجاری 991 واقعه فوت در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 48 صدم...

   ادامه مطلب

  • در بهار امسال بیش از 5100 واقعه ولادت در استان به ثبت رسید

   در بهار امسال بیش از 5100 واقعه ولادت در استان به ثبت رسید

   1396-04-31 03:17:02

   مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت :درسه ماهه اول سالجاری 5186 واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش 40 صدم درصدی...

   ادامه مطلب

  • کارگاه آموزش تحویل کارت هوشمند ملی به دفاتر پیشخوان برگزار شد

   کارگاه آموزش تحویل کارت هوشمند ملی به دفاتر پیشخوان برگزار شد

   1396-04-28 10:16:49

   به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان، کارگاه آموزش تحویل کارت هوشمند ملی با حضور مدیرکل و معانین ثبت احوال استان و مدیران فنی دفاتر پیشخوان برگزار...

   ادامه مطلب

  • صدور بیش از 305 هزارجلد شناسنامه مکانیزه در استان بوشهر

   صدور بیش از 305 هزارجلد شناسنامه مکانیزه در استان بوشهر

   1396-04-27 05:58:33

   مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر از تعویض بیش از 305 هزار جلد شناسنامه قدیمی به شناسنامه مکانیزه در استان خبر داد.   کیامرث صالحی نیا  با بیان اینکه کار تعویض...

   ادامه مطلب