برابر ماده ۳۸ قانون ثبت احوال و قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی به کلیه اتباع ایرانی مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس محترم شورای اسلامی کسانی که سن آنان از ۱۵ سال به بالا می باشد باید دارای کارت شناسایی ملی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند .

 

نحوه مراجعه جهت دریافت کارت شناسایی ملی

کلیه اتباع ایرانی واجد شرایط درخواست صدور کارت هوشمند ملی می بایست با مراجعه به سایت www.ncr.ir نسبت به پیش ثبت نام و نوبت گیری اقدام نمایند و در تاریخ مقرر به پیشخوان انتخابی (ادارات ثبت احوال، دفاتر پست و پیشخوان دولت) مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرآیند درخواست خود اقدام کنند.

 

مدارک مورد نیاز :

۱٫ همراه داشتن شناسنامه عکسدار متقاضی
۲٫ عکس در زمان تکمیل فرآیند درخواست بصورت آنلاین توسط هر یک از پیشخوان ها گرفته می شود.
۳. پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری در زمان ثبت نام بصورت الکترونیکی انجام می شود.

 

                                                                                     

نحوه دریافت کارت شناسایی ملی

صدرو کارت هوشمند ملی از زمان درخواست قریب به 45 روز به طول می انجامد.

به محض واصل شدن کارت پیامکی به شماره متقاضی ارسال می گردد تا برای دریافت کارت هوشمند خود اقدام نماید.

جهت فعال شدن کارت هوشمند، در زمان تحویل مجدداً اثر انگشت متقاضی اخذ می گردد لذا حضور افرد الزامی می باشد.

 

توصیه های ضروری

۱٫ با توجه به اینکه عکس در زمان اخذ درخواست گرفته می شود متقاضی باید آمادگی لازم را داشته باشد.
۲٫ یکی از مراحل درخواست کارت هوشمند ملی اخذ اثر انگشت افراد می باشد لذا حضور متقاضی در زمان اخذ درخواست  الزامی است.