ثبت احوال در استان بوشهر از سال 1307 فعالیت خود را در محدوده جغرافیایی شش دهستان و 145 قریه تحت نظر ثبت احوال فارس و بنادر جنوب آغاز کرد. در سال 1312 ثبت احوال برازجان و کنگان هم برای فعالیت در محدوده جغرافیایی 26 دهستان و 429 قریه ایجاد گردید، لیکن بدلیل آماده نبودن امکانات مورد نیاز در کنگان برای آغاز فعالیت، حوزه استحفاظی آن اداره مشتمل بر 9 دهستان و 128 قریه بین ادارات بوشهر و برازجان تقسیم و بیشترین آن به اداره برازجان محول گردید و نام اداره برازجان به اداره دشتی و دشتستان تغییر نام داده شد و تا سال 1355 تعداد 219445 واقعه ولادت، 31344 واقعه وفات، 28812 واقعه ازدواج و 4407 واقعه طلاق در حوزه استحفاظی اداره بوشهر به ثبت رسیده و در حوزه دشتی و دشتستان 254199 واقعه ولادت، 27800 واقعه وفات، 22339 واقعه ازدواج و 1545 واقعه طلاق به ثبت رسیده که تا حدودی نشانگر جمعیت آن زمان در حوزه دو شهرستان بوده است. روند ثبت وقایع و رفع حوائج سجلی مردم بدین شیوه تا سال 1360 ادامه داشته و از سال 1360 تا پایان سال 1370 در پی تغییر در ساختار جغرافیایی استان و ایجاد شهرستانهای جدید، ادارات مستقل دیگری ایجاد و از ادارات قبلی منتزع و به ترتیب مستقر و شروع بکار نمودند. پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و بازنگری در تشکیلات سازمان ثبت احوال نمایندگی های ثبت احوال در بخش ها ایجاد و بیشتر آنها شروع به کار نمودند. در حال حاضر ثبت احوال استان بوشهر متشکل از حوزه مدیریت، سه حوزه معاونت، اداره امور اداری، اداره حراست، اداره حقوقی، روابط عمومی، ارزیابی عملکرد و 12 اداره مستقل و 10 نمایندگی فعال بشرح جدول زیر مشغول ارائه خدمت به مردم شریف استان است.

ردیف

نام اداره

سال تاسیس

اولین رئیس یا سرپرست اداره یا نمایندگی ثبت احوال

1

اداره ثبت احوال بوشهر

1307

مرحوم احمد

کنکاش

2

اداره ثبت احوال دشتی و دشتستان

1312

مرحوم عبدالکریم

شیر نشان

3

اداره ثبت احوال گناوه

1360

مرحوم محمود

کیانی

4

اداره ثبت احوال تنگستان

1360

مرحوم غلامرضا

صبوری

5

اداره ثبت احوال دشتی

1360

آقای حسین

حاجی حسینی

6

اداره ثبت احوال کنگان

1361

مرحوم قاسم

فرهمندپور

7

اداره ثبت احوال دیر

1364

آقای ابراهیم

گشتی

8

اداره ثبت احوال دیلم

1369

آقای عبدالنبی

ابراهیمی

9

اداره ثبت احوال سعدآباد

1369

آقای خدارحم

گلابی

10

اداره ثبت احوال شبانکاره

1370

آقای عبدالله

صفائی

11

اداره ثبت احوال جم

1370

آقای یدالله

رضائی

12

اداره ثبت احوال دلوار

1386

آقای احمد

خوارزمی

13

نمایندگی ثبت احوال خارک

1386

آقای ابراهیم

یزدان پناه

14

نمایندگی ثبت احوال کاکی

1388

آقای علی

غلامی

15

نمایندگی ثبت احوال عسلویه

1388

آقای محسن

جاویدی آزاد

16

نمایندگی ثبت احوال بوشکان

1389

آقای علی

جمالی

17

نمایندگی ثبت احوال ارم

1389

آقای محسن

رضوی اردکانی

18

نمایندگی ثبت احوال اب پخش

1390

آقای مصیب

خزاعی

19

نمایندگی ثبت احوال ریگ

1390

آقای غلامرضا

مهدوی

20

نمایندگی ثبت احوال امام حسن

1390

آقای شهباز

دشتی

21

نمایندگی ثبت احوال شنبه و طسوج

1391

آقای داوود

آزمون

22

نمایندگی ثبت احوال بردخون

1391

آقای حسن

محمدی

23

نمایندگی ثبت احوال ریز

 

هنوز شروع بکار ننموده است