فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1382

 

یک دستگاه خودرو پراید مدل1382

 

 اداره کل ثبت احوال استان بوشهر در نظر دارد کالاهای خود را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( setadiran.ir ) و با شماره مزایده 100963629000001به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت: 1396/11/29      ساعت: 8:30      مهلت دریافت اسناد: 1396/12/1       ساعت: 09:00

تاریخ بازدید: 1396/11/29                آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1396/12/10        ساعت:12:00

زمان بازگشایی: 1396/12/12          ساعت: 10:00    زمان اعلام برنده: 1396/12/12                ساعت: 12:00

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوط )، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد قبل از شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد از خودروهای مورد مزایده بازدید به عمل آورید. ( جهت بازدید از خودروها به اداره کل ثبت احوال استان بوشهر واقع در خیابان رئیسعلی دلواری مراجعه نمایید)

3- علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021

دفتر ثبت نام استان بوشهر: 09334967292

نشانی دفتر ثبت نام استان بوشهر: بوشهر- سه راه بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر- جناب آقای زنگنه نژاد

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت ( setadiran.ir )  بخش / ثبت نام / پروفایل مزایده گر / موجود است.

 

 روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان بوشهر