ورود به سایت ستاد

 


فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1382

 

یک دستگاه خودرو پراید مدل1382

 

 اداره کل ثبت احوال استان بوشهر در نظر دارد کالاهای خود را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( setadiran.ir ) و با شماره مزایده 100963629000001به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت: 1396/11/29      ساعت: 8:30      مهلت دریافت اسناد: 1396/12/1       ساعت: 09:00

تاریخ بازدید: 1396/11/29                آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1396/12/10        ساعت:12:00

زمان بازگشایی: 1396/12/12          ساعت: 10:00    زمان اعلام برنده: 1396/12/12                ساعت: 12:00

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوط )، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد قبل از شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد از خودروهای مورد مزایده بازدید به عمل آورید. ( جهت بازدید از خودروها به اداره کل ثبت احوال استان بوشهر واقع در خیابان رئیسعلی دلواری مراجعه نمایید)

3- علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021

دفتر ثبت نام استان بوشهر: 09334967292

نشانی دفتر ثبت نام استان بوشهر: بوشهر- سه راه بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر- جناب آقای زنگنه نژاد

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایتwww.setadiran.ir  )  بخش / ثبت نام / پروفایل مزایده گر / موجود است.

 

 روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان بوشهر