قابل توجه علاقه مندان به کارهای پژوهشی           

اداره کل ثبت احوال استان بوشهر در نظر دارد در موضوعات ذیل اقدام به اجرای طرح پژوهشی نماید.

از علاقه مندان دعوت می شود جهت اعلام موضوع و ارائه طرح به امور اداری اداره کل ثبت احوال استان بوشهر واقع در بلوار رئیسعلی دلواری مراجعه نمایند.

ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید در ساعات اداری با شماره تلفن 33329607 (آقای کرائی) تماس حاصل فرمائید.

 

مهلت اعلام آثار و  ارائه طرح: 22 بهمن ماه 1397

 

موضوعات پژوهش:

1- ارائه الگوی تعاملی آمایش جمعیتی و توسعه استان با عملکرد سازمانی

2- تدوین الگوی توسعه ای کارت هوشمند ملی و دولت الکترونیک با تعالی سازمانی