اداره کل ثبت احوال استان بوشهر، به منظور ارائه خدمات آسان به متقاضیان کارت هوشمند ملی که امکان حضور در ادارات ثبت احوال و دفاترپیشخوان و پست را ندارند اقدام به راه اندازی سامانه پیامکی ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی نمود.

 

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، از این پس متقاضیان کارت هوشمند ملی که به هیچ وجه امکان حضور در ایستگاههای ثابت را ندارند می توانند با ارسال شماره ملی و آدرس محل سکونت خود به شماره 09908136689 تقاضای خود را ثبت نمایند.

کارشناسان ثبت احوال استان، بترتیب اولویت با متقاضیان تماس گرفته و بعد از صحت سنجی عدم امکان حضور، نسبت به اعزام ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی اقدام می نمایند.

 

خدمات ایستگاههای سیار فقط به شهروندانی که به هیچ وجه امکان

 

حضور درایستگاههای ثابت را ندارند، ارائه می شود.