چاپ
بازدید: 107

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: طی سال گذشته 2430 نام و نام خانوادگی در استان بوشهر تغییر یافته است.

اسکندر پاسالار افزود: از این تعداد هزارو 61 مورد مربوط به تغییر نام و هزارو369 مورد به نام خانوادگی اختصاص داشته است.

وی با اشاره به کاهش 36.56 درصدی تغییر نام خانوادگی استان در سال گذشته نسبت به سال 1396، گفت: تقاضای تغییر نام خانوادگی در سال گذشته هزارو 369 مورد بوده، این در حالی است که این میزان در سال 96، دوهزارو 158 مورد به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با بیان اینکه پسوند یا پیشوند محل، شغل، طایفه از نام خانوادگي قابل حذف است، اظهار داشت: قریب به نیمی از درخواست های تغییر نام خانوادگی مربوط به حذف نام مکان و طوایف بوده است، که رسیدگی به این تغییرات منحصراً در صلاحیت سازمان ثبت احوال کشور است.

ایشان در خصوص تغییر نام در سال 97 نیز گفت: در سال گذشته هزارو 61 مورد تغییر نام به ثبت رسیده که نسبت به سال ماقبل از آن که هزارو 665 مورد بوده، شاهد کاهش 36.27 درصدی هستیم.

اسکندر پاسالار با بیان اینکه تغییر نام تا اسفندماه سال 90، منحصر به صدور احکام دادگستری بود، اظهار داشت: پروسه تغییر نام در گذشته زمان بر بود ولی طی سال های اخیر با تغییر رویکرد سازمان ثبت احوال کشور، طی بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که صادر شده، این روند سرعت بیشتری گرفته است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر به فراوانی نام ها طی 5 سال اخیر اشاره کرد و اعلام داشت: از سال 1393 تا پایان سال 97 در بین پسران محمد، حسین، امیرعلی، علی و امیرحسین بیشترین تقاضا را داشته اند.

وی اضافه کرد: همچنین در بین اسامی دختران فاطمه، زهرا، زینب، رقیه و فاطمه زهرا بیشترین درخواست‌ها را دارند.