به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، با توجه به حساسیت کار ثبت احوال به ویژه خدمات کارت هوشمند ملی، روند واگذاری این خدمت به دفاتر پیشخوان با دقت زیاد و به صورت مرحله به مرحله پیش رفت.

در همین راستا سازمان ثبت احوال کشور پس از موفق بودن دفاتر پیشخوان و پست در زمینه اخذ درخواست کارت هوشمند ملی، تحویل کارت را به دفاتری که شرایط لازم را دارا بودند و نیز توانستند زیرساخت و تجهیزات آن را فراهم کنند واگذار کرد تا از این پس دفاتر ضمن اخذ درخواست، کارتهای هوشمند ملی را بعد از صدور در همان دفتر فعال و به  متقاضیان تحویل نمایند.

شایان ذکر است پیش از این، فارغ از محل اخذ درخواست، کارتهای صادره بصورت متمرکز در ادارات ثبت احوال فعال و تحویل متقاضیان می­ گردید.

در حال حاضر تحویل کارت هوشمند ملی در شهرستانهای بوشهر، عسلویه، جم و دیر از طریق دفاتر پست و در شهرستانهای دشتستان، تنگستان، دشتی، کنگان، گناوه و دیلم از طریق دفاتر پیشخوان صورت می گیرد.