مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر از کاهش ولادت در شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت :در6 ماهه نخست سالجاری 10870 واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش 2.50 درصدی برخوردار است.

صالحی نیا افزود: نرخ ولادت استان در این مدت 18.5 در هزار می باشد یعنی به ازاء هر 1000 نفر جمعیت استان، حدود 19 نفر به جمعیت آن اضافه شده است.

وی ادامه داد: از ولادت های ثبت شده در شش ماهه سال 96 تعداد 5619 نوزاد پسر و5251  نوزاد دخترمی باشد که  نسبت جنسی ولادت در این مدت برابر با 107 است. به عبارتی در مقابل تولد هر 100 نوزاد دختر 107 پسر متولد شده است.

مدیرکل ثبت حوال استان در پایان اظهار داشت: از میان شهرستانهای استان، اداره کنگان با 98 و اداره دیلم با 124 بترتیب کمترین و بیشترین نسبت جنسی را دارا هستند.

 

شایان ذکر است، جمعیت برآوردی استان ( بر اساس سرشماری سال 1395) در ابتدای سال 1396 برابر با 1168013 نفر می باشد.