به ازاء قریب هر 6 واقعه ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر از کاهش ازدواج و طلاق در استان خبر داد و گفت: در 6 ماهه نخست امسال بالغ بر 4168 ازدواج در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل17.20 صدم درصدکاهش را شاهد هستیم.

 همچنین میانگین سنی زوج و زوجه در زمان ازدواج به ترتیب 28.8 و23.83 سال بوده، و 11.4 دهم درصد از ازدواج های ثبت شده، زوج با زوجه هم سن می باشند که متاسفانه بیشترین طلاق های ثبت شده نیز مربوط به همین گروه سنی است.
کیامرث صالحی نیا به آمار طلاق نیز اشاره و ابراز کرد: در 6 ماهه اول سال جاری 719 واقعه طلاق در استان به وقوع پیوسته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29.65 صدم درصدکاهش را نشان می دهد.
مدیرکل ثبت احوال استان در ادامه عنوان کرد: 11.4 دهم درصد از طلاق های ثبت شده استان، طول زندگی مشترک زوجین بین 1 تا 2 سال بوده که در رتبه اول قرار دارد و رتبه بعد را زوجینی که زندگی مشترک کمتر از یک سال داشته اند، با رقم 10.99 به خود اختصاص داده است.

شایان ذکر است شاخص نسبت ازدواج به طلاق استان، در این مدت 5.8 را نشان می دهد؛ بدین معنا که در مقابل هر 5.8 ازدواج، یک واقعه طلاق به ثبت رسیده است.