کارشناس روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر گفت : بر اساس ارزیابی صورت گرفته از فراوانی نام در6 ماهه نخست امسال در این استان، نام‌های محمد در بین پسران و فاطمه در بین دختران در صدر نامگذاری نوزادان بوشهری بوده است.

پژمان بختیاری پور در ادامه افزود : فراوانی 5 نام اول برای طبقه ذکور درسه ماهه امسال بعداز محمد با253 مورد ، حسین با 231 مورد، امیرعلی با 212 مورد، علی با 191 مورد و امیرحسین با 159 مورد در صدر نامگذاریها هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: فراوانی5  نام اول برای طبقه اناث بعد از فاطمه با 441 مورد، زهرا با 228 مورد، زینب با 142 مورد، رقیه با 113 مورد و فاطمه زهرا با 111 مورد در صدر نامگذاریها می­باشند .

ایشان خاطر نشان کرد: با توجه به فراوانی نامهای ذکر شده پر واضح است که نام‌های مذهبی پر‌طرفدار‌ترین نام در بین مردم استان بوشهر است که این نشان از اعتقادات راسخ مردم این استان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دارد.