مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: طی 10 ماه سال 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، واقعه ازدواج 8.97 درصد و طلاق 3.35 درصد در استان بوشهر کاهش داشته است.

کیامرث صالحی نیا اظهار داشت: در این مدت، ۱8 هزار و 451 مورد ولادت ثبت شده که از این رقم، تعداد ولادت پسران 9 هزار و 527 مورد و ولادت دختران 8 هزار و924 مورد بوده است  که نسبت جنسی آن برابر با 106 می باشد

وی افزود: بیشترین موالید مربوط به مادران گروه سنی 25 تا 29 سال می باشد و پس از آن مادران گروه سنی 30 تا 36 سال قرار دارند.

صالحی نیا در مورد واقعه فوت 10 ماه امسال در استان بوشهر گفت: در این مدت 3 هزار و 396 نفر فوت کردند که از نظرجنسیتی هزار و 978 مورد وفات مردان و هزار و418 مورد وفات زنان ثبت شده که  در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4.59 درصد افزایش وقوع فوت را نشان می دهد.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر در بخش دیگر سخنان خود در ارتباط با وقایع ازدواج و طلاق در 10  ماه سال جاری، بیان کرد: شش هزار و325 واقعه ازدواج در استان رخ داده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8.97 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی افزود: در این مدت میانگین سنی زوج و زوجه در زمان ازدواج بترتیب 27.55 و 22.89 سال می باشد.

صالحی نیا با اشاره به اینکه در 10 ماه امسال در هر 10 ساعت شاهد یک واقعه طلاق در استان بودیم، خاطر نشان کرد: در این مدت تعداد هزارو 586 مورد طلاق در استان به ثبت رسیده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 3.35 درصدی را نشان می دهد.