مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: تنها با درصد بسیار اندکی از اسامی نوزادان موافقت نمی شود.

کیامرث صالحی نیا در مورد نام های مورد درخواست والدین برای نوزادانشان گفت: در بانک اطلاعات سازمان ثبت احوال بیش از ۵ هزار نام وجود دارد و والدین می توانند برای فرزندانشان از این نام ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: چنانچه افرادی نیز بخواهند نام هایی غیر از موارد درج شده در بانک اطلاعات برای فرزندان خود انتخاب کنند باید این نام ها در کمیته نام ثبت احوال با حضور کارشناسان زبان شناسی و اساتید برجسته دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد و پس از تصویب، آن را انتخاب کنند.

به گفته وی حداکثر زمان بررسی درخواست والدین برای نام نوزادشان در کمیته نامگذاری یک ماه است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به اینکه تنها درصد بسیار اندکی از اسامی درخواستی والدین مورد موافقت قرار نمی گیرد، گفت: ثبت احوال با نام هایی که معانی خوبی ندارد و موجب هتک حیثیت و شخصیت فرد می شود و یا اینکه غیر ایرانی و اسلامی باشد و یا مغایر با جنسیت فرد باشد مخالفت می کند.

وی افزود: در برخی موارد والدین با معانی نام های درخواستی آشنایی ندارند و پس از مراجعه به ثبت احوال تازه به معنی نام پی می برند و از انتخاب آن منصرف می شوند.

صالحی نیا با اشاره به زمان 15 روزه قانونی ثبت ولادت تاکید کرد: والدینی که قصد دارند اسامی جدیدی که کمتر شنیده شده را برای فرزند خود انتخاب کنند حداقل 15 روز قبل از تولد نوزاد به ثبت احوال مراجعه و از وجود آن در بانک اطلاعات نام اطمینان حاصل نمایند و چنانچه نام انتخابی در مجموعه نام گزینی ثبت احوال وجود نداشت درخواست خود را برای طرح در کمیته نام سازمان ارائه دهند.