مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر با ارائه آخرین آمار وقایع حیاتی، در 11 ماه امسال گفت: در هر شبانه روز بطور میانگین 60 واقعه ولادت و 12 واقعه فوت در استان به ثبت رسیده است.

کیامرث صالحی نیا به آمار ولادت ها اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه 20 هزارو 270 واقعه ولادت در سراسر استان به ثبت رسید که نسبت به سال گذشته 4.24 درصد کاهش داشت.
وی با اشاره به کاهش آمار ولادت تاکید کرد: با عنایت به فرمایشات موکد مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی جمعیت باید سعی کنیم برای افزایش آمار ولادت و رشد جمعیت به یک پایداری در این حوزه برسیم.
مدیرکل ثبت احوال بوشهر با بیان اینکه از کل ولادت های استای طی این مدت، تعداد 10هزارو 482 مورد مربوط به پسران و 9 هزارو 788 مورد مربوط به دختران بوده است گفت: 74 درصد ولادتها در نقاط شهری و 26 درصد در نقاط روستایی به ثبت رسیده است.

صالحی نیا در مورد آمار وفات نیز گفت: 3 هزار و 806 واقعه طی این مدت رخ داده که 2 هزار و 208 مورد مربوط به فوت مردان و هزار و 598 مورد نیز مربوط به فوت زنان بوده است.
به گفته وی، آمار وفات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 5.24 درصدی یافته و نسبت جنسی در این مدت برابر با 138 بوده است.

ایشان به دو دلیل عمده مرگ و میر در 11 ماهه سالجاری نیز اشاره کرد و افزود: 42.9 درصد، بیماریهای قلبی عروقی و 9.6 درصد، حوادث غیرعمد بیشترین علت فوت شهروندان استان بوشهر را به خود اختصاص داده است.

شایان ذکر است جمعیت برآوردی استان ( براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 ) در ابتدای بهمن ماه سال 1396 برابر با 1176731 نفر می باشد .