معاون امور اسناد هویتی ثبت احوال استان از تغییر 3 هزارو 823 مورد تغییر نام و نام خانوادگی بوشهری ها در سال 96 خبر داد.

سیدمحمدطاهر شجاع الدین با اشاره به اینکه گرایش مردم به سمت نام های نیکو و جدید افزایش یافته است، اظهار داشت: در سال گذشته هزارو 665 نفر نام خود را تغییر داده اند؛ این در حالی است که نسبت به سال ماقبل آن، شاهد رشد 6.45 درصدی هستیم.

ایشان با تاکید بر اینکه فقط تغییر اسامی افراد بالای 15 سال در صلاحیت سازمان ثبت احوال است، گفت: اسامی که براساس مصوبه شورای عالی ثبت احوال قابل تغییر هستند؛ در مراکز ثبت احوال و مابقی اسامی تنها از طریق محاکم قضایی امکان تغییر دارند.

وی افزود: نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌شود، اسامی مرکبی که عرفاً یک نام محسوب نمی‌شوند (‌اسامی مرکب ناموزون‌) و عناوین و القاب  اعم از ساده و مرکب مشمول تغییر نام می‌شود.

معاون ثبت احوال استان با بیان اینکه اسامی زننده و مستهجن، نامتناسب با جنس، حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص قابل تغییر است، گفت: تغییر نام کسانی که با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می‌شوند و یا تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر کرده است، نیز قابل تغییر می باشد.

شجاع الدین در خصوص تغییر نام خانوادگی در مراکز ثبت احوال نیز گفت: تغییر نام خانوادگی نیاز به حکم دادگاه ندارد و چنانچه نام خانوادگی افراد قابلیت تغییر داشته باشد در مراکز ثبت احوال اقدامات مورد نیاز برای تغییر نام خانوادگی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته 2 هزار و 158 مورد تغییر نام خانوادگی انجام شده است که در مقایسه با سال 1395 رشد 4.25 درصدی داشته ‌است.

معاون اسناد هویتی ثبت احوال استان با بیان اینکه نام خانوادگی هایی که نام محل ، ایل ، طایفه ،شغل بوده و یا به لحاظ معنایی نامناسب باشد ، یا نام خانوادگی هایی که بیش از سه جزء بوده و یا از عناوین و القاب ، حروف زائد و عدد و ... در آنها استفاده شده باشد قابل تغییر است. افزود: نام خانوادگی جدیدی که انتخاب می‌شود می بایست در حوزه محل صدور شناسنامه بلامعارض بوده (قبلاً به کسی تعلق نگرفته باشد) و چنانچه دارای معارض باشد باید با دریافت اجازه از اولین کسی که نام خانوادگی انتخاب شده را دارد، نام خانوادگی جدید را برای خود انتخاب کند.

شجاع الدین همچنین در مورد هزینه این تغییرات نیز گفت: طبق قانون بودجه سال 1397 تغییر نام 2 میلیون و پانصد هزار ریال و تغییر نام خانوادگی یک میلیون ریال هزینه در بر دارد.