مديركل ثبت‌ احوال استان بوشهر از ثبت‌ نام 62.7 درصد از واجدان شرايط كارت هوشمند ملی استان تا پایان سال 96 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر کیامرث صالحی نیا با بیان اینکه واجدان شرایط دریافت کارت ملی دارای سن 15 سال به بالا هستند اظهار کرد: واجدین شرایط استان، 858 هزارو 85 نفر هستند که از این تعداد 537 هزار و 652 نفر تا پایان سال 96 کارت خود را دریافت کردند.
وی با اعلام اینکه هنوز برخی از افراد موفق به دریافت کارت هوشمند ملی نشده اند گفت: برای سال ۹۷ نیز این امکان فراهم شده است که مردم تا پایان سال بتوانند جهت ثبت‌نام کارت ملی هوشمند اقدام کنند.

صالحی نیا با تاکید بر آغاز بهره برداری از کارت هوشمند ملی، گفت: خدمات الکترونیکی که در حال حاضر ارائه می شود و خدماتی که قرار است در آینده ارائه گردد، نیازمند کارت ملی هوشمند است.

مدیرکل ثبت احوال بوشهر با اعلام اینکه تا پایان سال قبل  62.7 درصد از واجدان شرایط استان، تقاضای خود را ارائه دادند خاطرنشان کرد:  اکثر مردم این کارت را دریافت کرده اند بنابراین بایستی کسانی که هنوز برای ثبت‌نام و دریافت کارت هوشمند مراجعه نکردند سریعاً اقدام کنند تا دچار مشکل نشوند.