طی حکمی از سوی کیامرث صالحی نیا مدیرکل ثبت احوال استان، حیدر عمرانی به عنوان سرپرست امور اسناد هویتی ثبت احوال استان بوشهر منصوب گردید.

 به گزارش روابط عمومی ثبت احوال بوشهر، مدیرکل ثبت احوال استان در این حکم، مشارکت در تعیین خط مشی و سیاستهای کلی و راهبردی سازمان ثبت احوال، انجام تمهیدات و اقدامات لازم در خصوص اتقان اسناد هویتی، تعامل با معاونین و واحدهای ستادی و اجرایی، نظارت بر ثبت ولادت و وفات اتباع خارجه و تحصیل و ترک تابعیت جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف معاون جدید عنوان کرد.

کیامرث صالحی نیا همچنین، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مقررات و دستورالعملهای ابلاغی در واحدهای تابعه و نیز ارزیابی میزان کارآمدی قوانین و مقررات در عمل و در صورت لزوم ارائه پیشنهادهای اصلاحی از دیگر وظایف ضروری ایشان برشمرد.