به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، روح الله نصرتی نائب رئیس شورای شهر بوشهر با اسکندر پاسالار دیدار و ضمن تبریک انتصاب ایشان به سمت مدیرکل ثبت احوال استان، پیرامون همکاری های دوجانبه گفتگو و برای وی آرزوی موفقیت کردند.