به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، مدیرکل و معاون اسناد هویتی ثبت احوال استان، در سفر به دشتستان با کارکنان ثبت احوال دیدار و گفتگو کردند.

این نشست با حضور روسای ادارات ثبت احوال دشتستان، سعدآباد، شبانکاره، مسئولین بخش های ارم، بوشکان، آبپخش و کارکنان ثبت احوال دشتستان برگزار شد.