به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، صبح امروز مدیرکل ثبت احوال استان به همراه معاون آمار و اطلاعات جمعیتی، رئیس حراست و مسئول روابط عمومی، سرزده از دفتر پیشخوان حیدری در شهرستان بوشهر بازدید کردند.

در این بازدید مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر با بیان اینکه فعال سازی دفاتر پیشخوان ثبت احوال ثمرات قابل توجهی داشته است، گفت: تصدی گری بخش غیر دولتی در راستای ارتقا کیفیت ارائه خدمات و همچنین سهولت و تسریع در ارائه خدمات هویتی به مردم صورت گرفته است.

اسکندر پاسالار ادامه داد: همانطور که توسعه خدمات و سرعت در ارائه آن برای ثبت احوال از اهمیت بالایی برخوردار است؛ دقت، اعتماد و اطمینان به صحت و درستی فرآیندها نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات ثبت احوال، تصریح کرد: از همین رو است که نظارت ها و بازرسی های رندومی و سرزرده را به طور مداوم از طرف اداره کل و ادارات ثبت احوال شهرستان ها در دستور کار قرار داده ایم تا امور مربوط به خدمات هویتی به بهترین شکل ممکن هدایت شود و رضایت حداکثری مردم را به دست آوریم.