به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار به همراه مدیرکل امور اجتماعی و مدیرکل روابط عمومی استانداری، از غرفه ثبت احوال استان بوشهر در نمایشگاه دستاوردهای چهل سال انقلاب بازدید کردند.

در این بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه به لحاظ ساختار تشکیلاتی ثبت احوال نزدیکترین دستگاه به وزارت کشور است، گفت: ثبت احوال هم خانواده استانداری و زیرمجموعه وزارت کشور هستند.

دکتر خورشیدی افزود: ثبت احوال با در اختیار داشتن پایگاه اطلاعات جمعیت کشور و داشتن آمار و اطلاعات دقیق و به روز، کمک بزرگی به برنامه ریزی ها در کشور می کند.