مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر: توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری یکی از مهمترین برنامه ها است.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، در راستای اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری، ابلاغی ریاست محترم جمهوری با عنوان " توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری" ، اداره کل ثبت احوال استان بوشهر اقدام به برگزاری جلسه ای به ریاست مدیرکل و با حضور معاونین، کارشناسان فناوری اطلاعات، رئیس حراست و روابط عمومی نمود. 

در آغاز این جلسه معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال استان ضمن بیان مقدماتی مرتبط با دستورکار جلسه، به ارائه گزارشی از موضوعات شاخص های ارزیابی در دولت الکترونیک و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک در ثبت احوال پرداخت.

عبداله انصاری با پرداختن به اهمیت موضوع، لزوم مشارکت جدی همه دستگاه‌های اجرایی را دراین طرح خاطرنشان کرد.

وی دستاوردهای پیاده‌سازی صحیح و دقیق این برنامه را افزایش بهره‌وری در ادارات و نهادهای دولتی، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان، توانمندشدن بخش خصوصی و افزایش توانمندی‌های مدیران و کارشناسان عنوان کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تعریف ‌شده در دولت عنوان کرد و گفت: جایگاه و اهمیت دولت الکترونیک در بهبود نظام اداری در مسیر توسعه کشور از ضروریات عصر کنونی است لذا با توجه به برنامه ابلاغی و سایر تکالیف قانونی، دستگاهها مکلف به انجام دستورالعمل و تصویب نامه های موجود در بحث دولت الکترونیک هستند.

اسکندر پاسالار دستاوردهای انجام برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری را ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات به ارباب رجوع ، افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات، ارتقاء سطح رضایت مندی مردم از دولت و کاهش فساد اداری برشمرد و تاکید کرد: دستگاههای اجرایی با پیاده سازی این برنامه، علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به مردم، موفق به تحقق و کسب امتیاز در شاخصهای ارزیابی دولت الکترونیک در محور دوم شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سالانه نیز می گردند.

در ادامه جلسه کارشناس فناوری اطلاعات ثبت احوال به شاخص های عمومی درمحور دولت الکترونیک وهوشمند سازی اشاره کرد و گفت: استاندارد سازی تارنماها به منظور استفاده از وب سایت دستگاه های اجرایی ، آموزش کارکنان، شاخص مرتبط با فضای اداری ، اطلاع رسانی الکترونیکی تمامی خدمات دستگاه ها و استاندارسازی شبکه خدمات الکترونیکی دستگاه ها از جمله شاخص های این محور می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

 در پایان شاخص‌های هفت‌گانه تعریف‌شده ذیل برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در سایر حوزه ها مورد بررسی قرارگرفت و در هر زمینه اقدامات پیشنهادی و معیارهای موفقیت مربوطه ارائه شد.