مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به اینکه تعداد و فات جاری ثبت شده استان در 11 ماه امسال، 3 هزار و 667 واقعه است، عنوان کرد: از این تعداد 2 هزارو 91 نفر مرد و هزارو 576 نفر زن می باشد.

اسکندر پاسالار نسبت جنسی وفات طی این مدت را 133 نفر عنوان کرد و گفت: در 11 ماه امسال به ازای فوت هر 100 زن، 133 مرد فوت کرده است این در حالی است که این میزان در سال گذشته 138 بوده است.

وی با اعلام اینکه میانگین سن وفات در کشور 64.7 و در استان بوشهر 62.5 سال می باشد تصریح کرد: بیشترین وقایع فوت ثبت شده استان در این مدت مربوط به گروه سنی 80 تا 84 سال است.

مدیرکل ثبت احوال استان میانگین ثبت فوت در هرشبانه روز را 11 واقعه اعلام کرد و افزود: بیشترین وفات ثبت شده مربوط به شهرستان دشتستان و کمترین میزان مربوط به عسلویه می باشد.