به گزارش روابط عمومی ثبت احوال بوشهر، اداره کل ثبت احوال استان در طرح ارزیابی دستگاههای اجرایی استان، در سال 1397 در موضوع ماده 6  قانون حمایت از مصرف کنندگان و ارزیابی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات با رویکرد صیانت از حقوق مردم، سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع موفق به کسب گروه سطح یک در هر دو شاخص شده است. 

در این راستا تقدیر نامه ای  از سوی استانداری بوشهر به مدیرکل ثبت احوال استان تقدیم گردیده که در بخشی از آن آمده است: از زحمات و تلاش های جنابعالی و همکاران تقدیر وتشکر به عمل می آید و امید است همواره در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سیاست های متعالی دولت تدبیر و امید و خدمت خالصانه به مردم شریف و نجیب استان بوشهر موفق و مؤید باشید.