به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر در اجلاس استانی نماز، از ستاد اقامه نماز ثبت احوال استان بوشهر و دبیر این ستاد تقدیر شد.

در بخشی از این تقدیرنامه که توسط مدیر ستاد اقامه نماز استان و معاون استاندار بوشهر صادر شده، آمده است: هیات ارزیابی ستاد اقامه نماز استان با رویکرد اصلاح برنامه ها و کاستن از فعالیتهای کم اثر در راستای پیام های مقام معظم رهبری به اجلاسیه های سالانه نماز و در جهت دستیابی به اهداف متعالی، عملکرد ان دستگاه را در سال 1397 شایسته تقدیر ارزیابی نموده است.