مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: براساس ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب هرم سنی باید از میانسالی و پیری به سمت جوانی حرکت کند.

اسکندر پاسالار روز دوشنبه به مناسبت روز جمعیت درگفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به اینکه جوانی جمعیت دراقتدارملی، پویایی و بالندگی اهمیت بسزایی دارد، درسال 94سیاست های جمعیت مزایای رشد و معایب کاهش آن از سوی رهبر معظم انقلاب رهبری ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: همچنین نام گذاری یک روز به عنوان روز جمعیت فرصت و امتیازی برای جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری سال های گذشته است.
پاسالار بیان کرد: اطلاعات به روز از جمعیت درهمه زمینه ها مانند مهاجرت، سن، جنس، تولد، وفات و سکونت منجر به سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق توسعه ای می شود.
وی ادامه داد: درسیاست های جمعیتی استحکام خانواده، کیفیت نیروی انسانی، جمعیت سالمندی، آموزش و پرورش و دیگر موارد دیده شده و استاندارد سازی این برنامه ها ضروری است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: بحث جمعیت در ساختن جامعه پویا بسیارمهم است در این ارتباط کشور در دوره های مختلف تصمیم هایی برای افزایش، کاهش یا کنترل جمعیت گرفته است.
پاسالار افزود: نرخ ولادت سال گذشته در استان بوشهر، 16.6 به ازای هر هزار نفر بود و کل جمعیت این استان بدون اتباع خارجه یک میلیون و 162 هزار و 923 نفر است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر اضافه کرد: پارسال 19 هزار و 694 نفر در استان بوشهر متولد شدند که نسبت به آمار سال 96، 9.5 درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: به ازای ولادت هر 100 دختر، 110 پسرمتولد شده و به ازای فوت هر 100 زن، 133 مرد فوت کرده اند.
30 اردیبهشت به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصادف با روز ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.