مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر از کاهش تولد و مرگ در استان بوشهر خبر داد و گفت: آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته تعداد پسران متولد شده در استان بوشهر بیش از تعداد دخترها بوده است.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، اسکندر پاسالار ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به آخرین برآورد جمعیتی استان، اظهار داشت: جمعیت استان بوشهر تا پایان سال گذشته بدون اتباع خارجه به یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۹۲۳ نفر رسید.

وی با اشاره به اینکه ۸۳۱ هزار نفر در شهرها و ۳۳۱ هزار نفر در روستاهای استان بوشهر زندگی می‌کنند، تصریح کرد: ۶۱۶ هزار نفر از جمعیت استان بوشهر مرد و ۵۴۶ هزار نفر نیز زن هستند.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر به جمعیت جوان استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: استان بوشهر از لحاظ سالخوردگی در رده ۲۹ کشور قرار دارد که بیانگر جوان بودن جمعیت استان است.

وی از کاهش 9.5 درصدی تولدها در استان بوشهر در سال قبل خبر داد و اضافه کرد: میزان مرگ و میر در استان بوشهر نیز سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود 4 درصد کاهش داشته است.

پاسالار از تولد ۱۱۰ پسر به ازای تولد هر ۱۰۰ دختر در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: به ازای فوت هر ۱۰۰ نفر زن در استان نیز ۱۳۳ نفر مرد فوت شده است.