به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، دوره آموزش آسیب های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده، همزمان با 30 اردیبهشت ماه روز ملی جمعیت در ثبت احوال استان بوشهر برگزار شد.

معاون آمار و اطلاعات جمعیتی ثبت احوال استان بوشهر در خصوص برگزاری این دوره آموزشی گفت: این دوره با هدف  ارتقای سطح آگاهی عمومی و پرداختن به مسائل کاهش فرزندآوری، کاهش ازدواج و همچنین تحکیم بنیان خانواده ها و جلوگیری از طلاق در روز ملی جمعیت با حضور کارکنان ثبت احوال استان بوشهر برگزار شد.

عبداله انصاری با تاکید بر حفظ  و تحکیم بنیان خانواده و افزایش فرزندآوری تصریح کرد: یقیناً با ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی و همچنین افزایش آگاهی های عمومی می توان به سیاست های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری، جامه عمل پوشاند.