به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، اولین کارگروه مدیریت سرمایه انسانی استان در سال جاری، صبح امروز به ریاست دکتر حسن ابراهیمی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و به دبیری ثبت احوال استان، با حضور معاونین سرمایه انسانی دستگاههای اجرایی برگزار شد.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر در آغاز این کارگروه گفت: سرمايه انساني اصلي ترين ركن مديريت هر سازمان است و بايد به صورت جدي و عملي مورد توجه قرار گيرد.

اسکندر پاسالار به واژه سرمایه طلایی در مورد منابع انسانی اشاره کرد و افزود: منابع انسانی در هر سازمان با ارزش ترین دارایی و سرمایه است که سایر سرمایه ها بدون آن خاصیتی ندارند.

وی به ویژگی های خاص سرمایه انسانی اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه  بعضاً مشاهده می شود در برخی سازمان ها نگرش متعالی نسبت به سرمایه های انسانی وجود ندارد؛ منابع انسانی تنها سرمایه ای است که با استفاده صحیح در طول زمان نه تنها مستهلک نمی شود بلکه بر کارآیی و اثربخشی آن افزوده می شود لذا باید اصلاح نگرش مدیریت در این حوزه صورت گیرد.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر در ادامه به برنامه های جامع اصلاح نظام اداري اشاره كرد و بيان داشت: واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي به بخش خصوصي و كاهش سطوح مديريت ستادي و كاهش سقف پست‌هاي سازماني دستگاه‌ها و حذف واحدها و پست‌هاي سازماني غيرضروري و همچنین تمركززدايي در اداره امور و واگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني اقداماتي است كه دولت در برنامه جامع اصلاح نظام اداري بر آن‌ها تاکید دارد و دولت با انجام این اقدامات به دنبال کوچک کردن بدنه خود و چابک سازی است.

معاون سازمان مدیریت استان هدف از تشکیل این جلسه را تعامل مناسب و مستمر با دستگاههای اجرایی با رویکرد برقراری انضباط مالی، ایجاد وحدت رویه و هم افزایی سازمانی، برقراری ارتباط پویا و همکاری های لازم در جهت اجرای قوانین، بخشنامه ها، دستور العمل ها و جمع آوری نقاط قوت، ضعف ها و برداشتها و شناسایی تهدید های موجود و تبدیل آنها به فرصت ها و تلاش همه جانبه برای رشد و ترقی و حرکت منسجم تر در این مسیر عنوان کرد.