به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، در اجرای بند ۶ ماده ۱۸ تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری، در طرح افکار سنجی و سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران در اسفند 97 انجام شد و نتایج آن به تازگی منتشر گردید، سازمان ثبت احوال کشور موفق شد با کسب میانگین نمره 75.19 رتبه اول رضایتمندی در کشور را از آن خود کند.