راه های ارتباط و دریافت اطلاعات از ثبت احوال

استان بوشهر:

 

تلفن گویای :  1510

 

تلفن تماس شهرستان ها : 33342977 -077

 

سایت اینترنتی :   www.Bocr.ir

 

سامانه پیامکی : 30007650006184