You are here:

اداره کل ثبت احوال بوشهر

جمعه, 05 اردیبهشت 1393
آیا میدانید که : انتخاب نام نیک برای فرزندان اولین حق یک کودک است☝ اعلام و ثبت بموقع ولادت فرزندان از وظایف قانونی والدین است ☝ حداکثر مهلت قانونی اعلام ولادت 15 روز از زمان ولادت نوزاد است ☝ کارت شناسائی ملی معتبر ترین مدرک هویتی و تابعیتی در کشور است ☝ اعلام بموقع ولادت فرزندان پایدار کردن حقوق آنان در جامعه است ☝ ورود به دنیای شهروندی با گرفتن بموقع شناسنامه برای نوزادان میسر است ☝ ثبت وفات در حداقل زمان ممکن موجب حفظ حقوق وراث می گردد ☝ حداکثر مهلت قانونی ثبت وفات 10 روز از تاریخ وقوع وفات است☝ سازمان ثبت احوال از کهنترین نهادهای کشور است ☝ همکاری با سازمان ثبت احوال شرکت در تامین امنیت و رفاه عمومی است ☝ جدیت در ثبت وقایع ولادت و وفات ضامن حفظ حقوق خانواده است ☝ کارت ملی سنگ بنای دولت الکترونیک است☝ سازمان ثبت احوال کشور پاسدار حریم هویت و تابعیت در کشور است

نحوه دریافت کارت ملی

برابر ماده ۳۸ قانون ثبت احوال و قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی به کلیه اتباع ایرانی مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس محترم شورای اسلامی کسانی که سن آنان از ۱۵ سال به بالا می باشد باید دارای کارت شناسایی ملی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند .

             

نحوه مراجعه جهت دریافت کارت شناسایی ملی

کلیه اتباع ایرانی واجد شرایط درخواست صدور کارت شناسایی ملی به اداره ثبت احوال محل سکونت خود مراجعه و آن دسته از ایرانیان مقیم خارج از کشور که شرایط لازم را دارند با مراجعه به کنسولگری های ایران نسبت به ارائه مدارک و تکمیل فرم درخواست اقدام می نمایند .
سن متقاضی بایستی ۱۵ سال تمام باشد و پس از تکمیل فرم درخواست برگ رسید درخواست به متقاضی ارائه می شود .


مدارک مورد نیاز :

۱٫ شناسنامه عکسدار متقاضی و یک برگ فتوکپی از صفحه اول آن
۲٫ یک قطعه عکس با زمینه روشن
۳. پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری (دو هزار و پانصد ریال) به شماره حساب 2171111053003 بنام  نزد بانک ملی


                                                                                     

نحوه دریافت کارت شناسایی ملی

تحویل کارت شناسایی ملی منحصرا” به صاحب کارت و وکلای آنها امکان پذیر خواهد بود .

تحویل کارت شناسایی ملی به ازاء برگ رسید فرم درخواست و شناسنامه عکسدار انجام می شود .


توصیه های ضروری

۱٫ عکس متقاضی باید  ۴*۳ با زمینه سفید باشد .
۲٫ عکس با سن جاری متقاضی مطابقت داشته باشد .


برای دانلود فرم مخصوص به بخش دانلودها مراجعه کنید .